اس ام اس های جدید و باحال

 • ۰
 • ۰انجام پایان نامه مدیریت

وقت ی که متن مقاله خودمان را نوشتیم، هنوز آماده ارسال به مجله نیست. زیرا اولا باید مجله را انتخاب کنیم و دوم اینکه مقاله را بر طبـق مجله گزینش شده ویرایش کنیم. در پنج گامی که در وهله سوم مطلب نویسی بر می داریم، به ترتیب مجله مناسب جهت مطلب خودمان را انتخاب می کنیم، آن را بهتر می شناسیم، بر اساس آن معین می کنیم که چه ویرایش هایی بایستی روی مطلب صورت بگیرد، این ویرایش ها را به ترتیب درباره مسایل محتوایی مسایل نگارشی اعمال می کنیم.

گام یازدهم: گزینش مجله مناسب
یکی از با اهمیت زیاد ترین تصمیمات ما در فرآیند مطلب نویسی انتخاب مجله مناسب است. مجله مناسب چند ویژگی دارد:
1- ارتباط بودن. یعنی اینکه محتوای متن ما در حوزه پوشش مجله باشد. هر مجله اکثرا ٌ یک حوزه معین ی از موضوعات تخصصی را در دستور کار خودش دارد. چنانچه مطلب ما دقیقا در درون این حوزه پوشش نباشد، به راحتی در همان مراحل اول داوری مردود می شود. مرتبط بودن، نیز باید از نظر موضوع مقاله باشد هم از نظر رویکرده ای متدلوژیک. برای مثال برخی از مجلات به پژوهش های کمی بیشتر از کیفی توجه می کنند.
2- سطح مناسب: یعنی اینکه از نظر سطح علمی کیفیت، در سطح مقاله ما باشد. نه بسیار زیاد بالاتر که باعث شود مطلب ما مردود شود و نه زیاد پایین تر که افسوس بخوریم جهت چه مطلب ما در سطح بالاتری چاپ نشده است.
3- سرعت مناسب: بعضی از مجلات به دلایل مختلف نماید هستند فرآیند داوری در آنها زمانی زیاد دارد. چنانچه امکان گزینش داریم، بهتر است که سراغ مجلاتی برویم که فرآیند داوری آنها سریعتر است.
برای معرفت مجلات می توانیم از فهرست های انتخاب شده مجلات هر رشته تخصصی استفاده کنیم. استادهای با تجربه در هر رشته می توانند مجلات مناسبی را جهت مقاله ما پیشنهاد کنند و همچنین شرکـت در کنفرانسها می تواند به ما یاری کند که مجلات مناسب را شناسایی کنیم. بالاخره اینکه تجربیات قبلی مطلب نویسی ما و یا مقالاتی که از آنها در مقاله خودمان مصرف کرده ایم هم می توانند برای یافته یک لیست اولیه از مجلات مناسب به ما کمک کنند.
سعی بکنید با یک جستجو در لیست منابع متن خودتان، سه مجله مناسب که فکر می بکنید خصوصیات بالا را دارند برای مقاله خودتان انتخاب بکنید :
فهرست مجلات مناسب:

گام دوازدهم: معرفت مجله انتخاب شده
هم اکنون روی این چند مجله ای که انتخاب کردید تمرکز بکنید . به وب سایت آنها سر بزنید. بخشهایی از وب سایت که مجله را معرفی کرده است را دقیقا بخوانید. سعی بکنید که چند مورد از مقالات جدید ی که در رابطه با متن خودتان در این مجله چاپ شده است را بخوانید تا دستتان بیاید که در چه سطحی هستند . چنانچه یادداشتهایی از سردبیر در شماره های اخیر مجله هست آنها را به دقت بررسی کنید و با استادهای رشته خودتان که با مجلات آشنا می باشند رابطه بگیرید تا ببینید که کدامیک از این مجلات جهت مطلب شما مناسب هستند یا نه. شاید ضروری باشد چند بار بین گام 11 12 رفت و برگشت بکنید تا در نهایت مجله مناسب را گزینش بکنید .
بر این اساس تصمیم نهایی خودتان را بگیرید و مجله گزینش ی خودتان را تعیین بکنید :
مجله گزینش

گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مقاله
خوب هم اکنون به وب وب سایت مجله انتخاب شده مراجعه بکنید . بخشی در وب سایت اکثرا ٌ هست که توضیح داده است که مطلب بایستی چه ویژگیهایی از نظر محتوایی نگارشی داشته باشد. این موارد اکثرا ٌ در منوهایی با عنوان "آموزش نویسندگان"، "جهت نویسندگان مقاله " و "ارسال متن " می آیند. دقت بکنید که این استانداردها بسته به هر مجله مفرق است.
هم اکنون دو تا فایل خالی باز بکنید سعی بکنید که یکی یکی موارد ی که در این روش تدوین ارسال مقاله ذکر شده است و می بایست روی مطلب خودتان اعمال بکنید را یادداشت بکنید . فایل اول مربوط به مسایل محتوایی است. برای مثال چنانچه در استاندارد گفته شده است که فرضیه های تحقیق می بایست یکی یکی در بخش بحث و نتیجه گیری بیان شده مورد بحث قرار بگیرند، این تغییر محتوایی است. کم کردن تعداد کلمات متن (جهت مثال مقاله شما 20 هزار کلمه است، اما مجله تنها 15 هزار کلمه می پذیرد) هم یک تغییر محتوایی است. فایل دوم مربوط به مسایل ویرایشی ست. برای مثال مطلب ممکن است روش خاصی را جهت طراحی جداول شماره گذاری منابع و طراحی اشکال پیشنهاد نماید .
سعی بکنید که ترتیب موارد ی که در هر فایل می آورید را به شکلی مرتب بکنید که نیاز به دوباره کاری به حداقل برسد. برای مثال در فایـل دوم، اول "اضافه کردن حاشیه 2 سانتی متر از چهار جهت" را قرار دهید و پس "چک کردن اینکه یک جدول به صورت کامل در صفحه قراربگیرد در دو صفحه شکسته نشود".

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی
هم اکنون دست به کار شوید و موارد ی که در فایل اول، یعنی موارد ارتباط با ویرایش محتوایی را معین کرده اید را یکی یکی اعمال بکنید روی مطلب خودتان. فراموش نکنید که مرتباط از متن خودتان نسخه پشیبان بگیرید آنرا در جایی مناسب ذخیره بکنید . یکی از با کیفیت ترین کارها این است که همـواره آخرین ورژن مقاله خودتان را به آدرس پست الکترونیکی خودتان ارسال بکنید .

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی
به همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرایش نگارشی مطلب را هم اعمال بکنید . در اینجا به احتمال زیاد چک بکنید که مقاله هیچ غلط املایی یا انشایی نداشته باشد. تمام چیز به درستی نوشته شده باشد کاملا استانداردهای ارجاع دهی رعایت شده باشند.

 • عادل احمد
 • ۰
 • ۰انجام پایان نامه ارشد مدیریت

روشهای پژوهش در علوم رفتاری را اکثرا با تذکر به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند

• دسته بندیروش های تحقیق بر طبـق هدف
بر اساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی کاربر دی تقسیم می شوند. اما زهره سرمد معتقد است پژوهش ها بر طبـق هدف به سه دسته تقسیم می شوند: تحقیق بنیادی، تحقیق فرد دی تحقیق و توسعه. با عنایت به توضیح ات زیر می توان گفت تحقیق گسترش خود یک نوع تحقیق فرد دی است.

- تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها روابط بین متغیرها، اصول، قوانین تهیه و تولید یا تست تئوری‌ها نظریه‌ها می‌پردازد به گسترش مرزهای دانش رشته علمی یاری می‌نماید. هدف مهم این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها اضافه کردن به دانش موجود در یک زمینه ویِژگزینشه است. جهت مثال "تحلیل رابطه اعتماد و تعهد در روابط صنعتی" نمونه تحقیق بنیادی است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های دلیل عقلانی قیاسی مصرف می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش‌های استقرائی استفاده می‌کند بر پایه روشهای میدانی انجام می‌شود.

- تحقیق کاربر دی: پژوهشی است که با مصرف از نتایج مشاهدات بنیادی به منظور اصلاح و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، وسائل ها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع آدم ی انجام می‌شود. هدف تحقیق فرد دی گسترش دانش فرد دی در یک زمینه ویِژگزینشه است. در اینجا هم سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در زمینه ویِژگزینشه است. جهت مثال "تحلیل میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی" نوع تحقیق کاربر دی است.

• دسته بندیآموزش های تحقیق بر طبـق روش گردآوری داده ها
سرمد معتقد است پژوهش ها بر اساس روش گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق تست ی

- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایش ی حاوی 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، ارزیابی موردی

- تحقیق تست ی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایش ی تحقیق نیمه تست ی

1- تحقیق توصیفی یا غیر تست ی

تحقیق توصیفی یا غیر تست ی حاوی 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، کار پژوهی، تحلیل موردی

1-1. تحقیق پیمایشی (Survey Research)

در این نوع تحقیق هدف ارزیابی توزیع ویژگیهای جامعه است بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع است . در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه ارزیابی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به تحلیل متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:

1-1-1.روش مقطعی (Cross Sectional): گرد آوری داده ها درمورد یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص. جهت مثال نقد میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در یک رشته خاص

1-1-2.راهنمای طولی (Longitudinal):
در نقد پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیلات تکمیلی» یا «ارزیابی تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». مشاهدات تحولی که به ارزیابی روندها تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند از این دسته هستند .

1-1-3.روش دلفی (Delphi Technique): جهت ارزیابی نظر های جمع مالک نظر در مورد یک موضوع مخصوص می توان از این تکنیک مصرف کرد. مانند «تحلیل نظر اساتید دانشکده در باره یک طرح آموزش ی»

1-2. تحقیق همبستگی (Correlational Research)

در این نوع مشاهدات رابطه بین متغیرها بر اساس هدف پژوهش نقد می گردد. در مشاهدات همبستگی چنانچه هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همین طور وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق تست ی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:

1-1-1. همبستگی دو متغیری: هدف ارزیابی رابطه همزمانی متغیرها است به جمله دیگر میزان همموسیقی ی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر مشاهدات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مصرف می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با خوب یت در عملکرد

1-1-2. تحلیل رگرسیون: در نقد رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف ارزیابی یک متغیر ملاک از متغیر پیش بین باشد از رگرسیون آسان مصرف می شود. چنانچه ارزیابی یک متغیر ملاک بر اساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه (Multiple) مصرف می شود. چنانچه همزمان چند متغیر ملاک بر طبـق چند متغیر پیش بین ارزیابی شود از رگرسیون چند متغیری (Multivariate) استفاده می شود.

1-1-3. نقد کوواریانس: در برخی ارزیابی ها هدف ارزیابی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزار های آماری میسر شده است. تحلیل علت ی و حل معادلات ساختاری از این دسته هستند .

1-3. تحقیق پس رویدادی (Ex-Post Facto)

به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت ابه احتمال زیاد لی متغیر وابسته را مورد ارزیابی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و و ابسته در قدیم رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایش ی را تحقیق پس رویدادی می گویند.

2- تحقیق تست ی

تحقیق آزمایش ی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام تست ی و تحقیق نیمه آزمایش ی


در بیشتر پژوهش های علوم آدم ی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش ارزیابی مساله بهروش میدانی است می توان گفت پژوهش نامبرده از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربر دی است . از طرف دیگر با تذکر به اینکه در این پژوهش ازروش های تحقیق کتابخانه ای نیزآموزش های میدانی شبیه پرسش نامـه استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، پژوهش توصیفی-پیمایشی است.

 • عادل احمد
 • ۰
 • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

 • عادل احمد
 • ۰
 • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

 • عادل احمد